Francesco Solano dhe studimet arbëreshe gjatë gjysmës së dytë të shek. XX