Francesco Solano është një nga autorët dhe studiuesit kryesorë arbëreshë të gjysmës së dytë të shek. XX, vepra e të cilit ushtroi një ndikim vendimtar në zhvillimet e mëtejshme të albanologjisë në Itali. Kjo kumtesë synon të vërë në pah dhe të sintetizojë karakteristikat kryesore të kontributit të shumëfishtë të Solanos në lëmenjtë e dialektologjisë arbëreshe, të filologjisë, të letërsisë arbëreshe dhe të mësimdhëniessë shqipes në mjedisin arbëresh.

Francesco Solano was an eminent Italian-Albanian scholar of the second half of the 20th century, whose work exerted a decisive influence on the further developments of albanology in Italy. The article intends to highlight and summarize the main characteristics of Solano's multiple contributions in the fields of Arbëreshe dialectology, philology, literature and teaching of the Albanian language in Italy.

Francesco Solano è stato un eminente studioso italo-albanese della seconda metà del XX sec., la cui opera esercitò un influsso decisivo sugli sviluppi ulteriori dell'albanologia in Italia. L'articolo intende evidenziare e sintetizzare le caratteristiche principali dei molteplici contributi di Solano negli ambiti della dialettologia arbëreshe, della filologia, della letteratura e della didattica della lingua albanese in Italia.

Gurga, G. (2020). Francesco Solano dhe studimet arbëreshe gjatë gjysmës së dytë të shek. XX. In R. Ismajli, S. Mansaku, F. Altimari, E. Basha, E. Rugova (a cura di), Studimet albanistike në Itali : konferencë shkencore ndërkombëtare, Prishtina 2019, 22-23 tetor / Gli studi albanistici in Italia : conferenza scientifica internazionale (pp. 223-230). Prishtina (Kosovo) : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës.

Francesco Solano dhe studimet arbëreshe gjatë gjysmës së dytë të shek. XX

Gurga, Gezim
2020-01-01

Abstract

Francesco Solano është një nga autorët dhe studiuesit kryesorë arbëreshë të gjysmës së dytë të shek. XX, vepra e të cilit ushtroi një ndikim vendimtar në zhvillimet e mëtejshme të albanologjisë në Itali. Kjo kumtesë synon të vërë në pah dhe të sintetizojë karakteristikat kryesore të kontributit të shumëfishtë të Solanos në lëmenjtë e dialektologjisë arbëreshe, të filologjisë, të letërsisë arbëreshe dhe të mësimdhëniessë shqipes në mjedisin arbëresh.
2020
Settore L-LIN/18 - Lingua E Letteratura Albanese
978-9951-26-020-6
Gurga, G. (2020). Francesco Solano dhe studimet arbëreshe gjatë gjysmës së dytë të shek. XX. In R. Ismajli, S. Mansaku, F. Altimari, E. Basha, E. Rugova (a cura di), Studimet albanistike në Itali : konferencë shkencore ndërkombëtare, Prishtina 2019, 22-23 tetor / Gli studi albanistici in Italia : conferenza scientifica internazionale (pp. 223-230). Prishtina (Kosovo) : Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Solano.pdf

Solo gestori archvio

Descrizione: contributo in atti di congresso
Tipologia: Versione Editoriale
Dimensione 1.03 MB
Formato Adobe PDF
1.03 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10447/439877
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact