Matteo Mandalà, Lekë Matranga, njeriu, koha, vepra, - mbi botimin kritik kritrik të varianteve dorëshkrim dhe të shtypura të veprës E mbsuame e krështerë – 1592, Ombra GVG, Tiranë, 2012, f. 564