Idiolekti "letrar" i Kamardës në dritën e veprës «Fylétia e Arbenoré prèj kanekate laoshima»