وقتی از طراحی میان رشته ای سخن می گوییم، ذهن ها به سمت یکی از نشانه های شاخه های رشته ی دیزاین می رود. این رشته مدت ها با دیگر رشته های علمی و دانش های حرفه ای همراه بوده است و دلیل این امر نیز روح ذاتی و قویِ ارتباطی مکالمه ای آن است. طراحی میان رشته ای ماهیت و ساختاری با مرزهای نامشخص ایجاد کرده است که هر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد. این رشته امروزه جایگاه ویژه ای در دیزاین دارد، اما پیش از آنکه با موجودیت مستقل خودش شناخته شود، همواره از طراح در زندگی حرفه ای اش دربرابر نیاز به تحصیلات حمایت کرده و بر ماهیت گروهی این حرفه تأکید داشته است. جیلو دورفلس۳ طراحی میان رشته ای را عامل متمایز کننده ی طراحی صنعتی و دیگر انواع تولید خلاقانه ی پیش از آن می داند. به همین دلیل، بحث درباره ی دیزاین، خواه ناخواه شامل طراحی میان رشته ای نیز می شود؛ حتی زمانی که به این صورت پذیرفته نشده بود. میمو کاستلانو یکی از چندین شخصیت برجسته در تاریخ طراحی ارتباط بصری ایتالیا، به خاطر رویکرد میان رشت های خود نسبت به دیزاین، بسیار جالب توجه بوده است.

Talking of inter-disciplinary design reminds us of the discipline of design, which has long been open to collaboration with other fields of study and professional competences, encouraged by its strong, inborn “dialoguing, relational” spirit. Having developed an identity and a structure whose boundaries are blurred and always open to change, interdisciplinary design occupies a specific place within the larger discipline. Long before the notion of inter-disciplinary work became a talking-point, it was hinted at through the notion of a designers progression from education through professional life. A key figure in identifying this approach, was Gillo Dorfles, an Italian artist, critic, and philosopher, who attempted to demonstrate the connections between various disciplines and industries as opposed to the issues that divided them. One of the pioneers of an interdisciplinary design process,even when it was not acknowledged as such by the professional community.

Ferrara, C. (2018). Mimmo Castellano. The Territories Of The Project / میمو کاستلانو۱ قلمروهای دیزا. NESHAN, 43, 80-91.

Mimmo Castellano. The Territories Of The Project / میمو کاستلانو۱ قلمروهای دیزا

Ferrara, Cinzia
2018-01-01

Abstract

Talking of inter-disciplinary design reminds us of the discipline of design, which has long been open to collaboration with other fields of study and professional competences, encouraged by its strong, inborn “dialoguing, relational” spirit. Having developed an identity and a structure whose boundaries are blurred and always open to change, interdisciplinary design occupies a specific place within the larger discipline. Long before the notion of inter-disciplinary work became a talking-point, it was hinted at through the notion of a designers progression from education through professional life. A key figure in identifying this approach, was Gillo Dorfles, an Italian artist, critic, and philosopher, who attempted to demonstrate the connections between various disciplines and industries as opposed to the issues that divided them. One of the pioneers of an interdisciplinary design process,even when it was not acknowledged as such by the professional community.
2018
Settore ICAR/13 - Disegno Industriale
Ferrara, C. (2018). Mimmo Castellano. The Territories Of The Project / میمو کاستلانو۱ قلمروهای دیزا. NESHAN, 43, 80-91.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Neshan_43_Cinzia Ferrara.pdf

accesso aperto

Tipologia: Versione Editoriale
Dimensione 3.44 MB
Formato Adobe PDF
3.44 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10447/293513
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact