Η ωδή του Νίκου Γκάτσου στον Φεδερίκο Γαρθία Λόρκα, ανέκδοτα αποσπάσματα,