‘Fjala bajzë dhe disa fjalë të tjera nga rrënja ie. *bhel- në shquipe dhe në gjuhët gjermanike’