Tiroidectomia con LigaSure TM vs tiroidectomia tradizionale. Nostra esperienza