Διαλεκτικές κατασκευές για την Ευρώπη και για τις σχέσεις ανάμεσα σε ηπείρους στην ελληνική αρχαιότητα