La storiografia municipale pugliese fra i secoli XVII e XVIII