Manual Tra.C.I.E - Formarea în domeniul educaŃiei interculturale si pentru cetăŃenie activă în Europa