Vërejtje mbi shejin ose pagesën e grues në kanunin e Lekë Dukagjinit, in “Studi e testi albanesi”