L'Immunità innata L’immunità nella difesa dell’ospite e nelle malattie