Governance e meta-governance: riflessività, varietà ed ironia