CAE DI PROCESSI DI SALDATURA LINEAR FRICTION WELDING.