Hetero {N} donoratomot és hidroxilcsoportot tartalmazó ligandumok ónorganikus komplexeinek előállítása és szerkezet-vizsgálata